ERNiCrMo-3 Nikel garyndysy gaty sim (MIG / TIG kebşirlemek üçin)

Nikel-hrom-molibden erginlerini we ş.m. kebşirlemek üçin amatly we meňzeş materiallary kebşirlemek ýa-da beýleki ýerüsti kebşirlemek üçin ulanylyp bilner.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

MIG vs TIG Kebşirleýiş: Esasy tapawutlar

MIG bilen TIG kebşirlemegiň arasyndaky esasy tapawut, arkany döretmek üçin ulanýan elektroddyr.MIG kebşirleme bilen iýmitlenýän, gaty sarp edilýän gaty sim ulanýar, TIG kebşirlemesi bolsa sarp edilmeýän elektrod ulanýar.TIG kebşirlemek, köplenç birikme döretmek üçin el bilen doldurylýan doldurgyç çybygyny ulanar.

TIG kebşirlemek: peýdalary we goýmalary

TIG, ýagny wolfram inert gazy - kebşirlemek ýokary derejeli bolup, pudak hünärmenlerine kiçi we inçe materiallaryň giň toparyna goşulmaga mümkinçilik berýär.Metaly gyzdyrmak üçin sarp edilmeýän wolfram elektrodyny ulanýar we doldurgyç bilen ýa-da ulanyp bolýar.

MIG kebşirlemek bilen deňeşdirilende, has haýal bolýar, köplenç gurşun wagtynyň köp bolmagyna we has köp çykdajylara sebäp bolýar.Mundan başga-da, kebşirleýjiler dogry takyklygy we takyklygy gazanmak üçin ýokary hünärli taýýarlygy talap edýärler.Şeýle-de bolsa, kebşirleýiş işinde has uly gözegçilik hödürleýär we güýçli, takyk we estetiki taýdan ýakymly kebşirleýär.

MIG kebşirlemek: peýdalary we goýmalary

MIG, ýagny metal inert gazy, kebşirlemek adatça uly we galyň materiallar üçin ulanylýar.Elektrod hem-de doldurgyç materialy ýaly hereket edýän sarp edilýän sim ulanýar.

TIG kebşirlemek bilen deňeşdirilende, has çalt bolýar, netijede gurşun wagty has gysga we önümçilik çykdajylary peselýär.Mundan başga-da, arassalamak we gutarmak üçin az talap edýän kebşirlemek öwrenmek we öndürmek has aňsat.Şeýle-de bolsa, onuň kebşirlemeleri TIG kebşirleýiş amallaryndan emele gelen ýaly takyk, güýçli ýa-da arassa däl.

Arza

Nikel-hrom-molibden erginlerini we ş.m. kebşirlemek üçin amatly we meňzeş materiallary kebşirlemek ýa-da beýleki ýerüsti kebşirlemek üçin ulanylyp bilner.

Kebşirleýiş siminiň himiki düzümi (Wt%)

Model

Kebşirleýiş siminiň himiki düzümiWt%)

 

C

Mn

Si

Cr

Ni

Mo

P

S

Cu

Beýlekiler

ERNiCrMo-3

0.006

<0.14

<0.13

20.69

66.29

8.25

-

-

-

Fe: 0.61

Nb: 3.49

Önümiň öndürijiligi

Gabat gelýän (ekwiwalent) standart model

Goýlan metalyň fiziki häsiýetleriniň mysaly (SJ601 bilen)

GB / T15620

AWS A5.14 / A5.14M

Dartyş güýji

Uzalma%

SNi6625

ERNiCrMo-3

780

45

MIG önümiň aýratynlyklary

Simiň diametri

¢ 0.8

¢ 1.0

¢ 1.2

Bukjanyň agramy

12.5Kg / bölek

15Kg / bölek

15Kg / bölek

TIG önümiň aýratynlyklary

Simiň diametri

¢ 2.5

¢ 3.2

¢ 4.0

¢ 5.0

Bukjanyň agramy

5Kg / plastmassa guty , 20Kg / karton 4 4 sany kiçijik plastik guty bar)


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň