Biz hakda

Jiangsu Jinqiao Kebşirleýiş materiallary tehnologiýa kärhanasy, Ltd.

BIZ BARADA

Jiangsu Jinqiao Kebşirleýiş Materiallary Tehnologiýa Co., Ltd., ýokary tehnologiýaly kärhanalar, Jiangsu welaýatynyň hususy tehnologiýa kärhanalary, Hailing etraby Taizhou senagat parkynda ýerleşýär.Jiangsu Xinghai Special Steel Co., Ltd. we kebşirleýiş materiallaryny öndürýän kärhana-tianjin Jinqiao 2014-nji ýylyň başynda bilelikdäki kärhanada.30,000 inedördül metrden gowrak meýdany öz içine alýan 80 million ýuana, umumy meýdany 25 000 inedördül metre, umumy baýlygy 159 million ýuana deňdir.Indi onuň 120 işgäri, şol sanda 36 kollejiň uçurymy bar.

Kompaniýa, esasan, "Jinqiao kebşirleýiş materiallary" söwda belligi bilen poslamaýan polatdan kebşirleme materiallarynyň dürli görnüşlerini öndürýär, öndürýär we satýar.Önümlere poslamaýan polatdan MIG, TIG, SAW gaty sim, poslamaýan polat elektrod, poslamaýan polatdan ýasalan sim we ýokary netijelilik bilen kebşirlemek üçin reňkli material bar.Önümler nebit, nebithimiýa, basyş gämileri, harby, demir ýol, gämi gurluşygy, howa, ýadro energiýasy, azyk, lukmançylyk enjamlary we beýleki köp sanly pudakda giňden ulanylýar.Kompaniýa ilki bilen taslamany talap edýär, tehniki öwrülişigi çaltlaşdyrýar, öwrülişigi ýokarlandyrýar.Häzirki wagtda 30 000 tonna çenli ýyllyk önümçilik kuwwaty, poslamaýan polatdan ýasalan uly kärhanalar, ýyllyk satuwy 800 million ýuana.

Synag enjamlary

Infrared C.S instrument

Infragyzyl CS guraly

spectrometer

Spektrometr

Welding wire performance arc welding robot detection device

Kebşirleýiş sim öndürijiligi ark kebşirleýji roboty kesgitleýji enjam

Electronic universal testing machine

Elektron uniwersal synag enjamy

Portable Spectrometer

Göçme spektrometr

metallographic microscope

Metallografiki mikroskop

Oxygen and nitrogen analyzer 001

Kislorod we azot analizatory

Oxygen and nitrogen analyzer 002

Kislorod we azot analizatory

Oxygen and nitrogen analyzer 003

Kislorod we azot analizatory

48

Hytaýyň iň oňat 100 maşyn senagaty
Singleeke çempion önüm öndürmek
Hytaýyň senagat nusgasy kärhanasy
Milli ýaşyl zawod

440

Dogry patent
Milli ýokary tehnologiýaly kärhana
Milli senagat berk binýady ýerine ýetiriji bölüm
Milli tehnologiýa innowasiýa görkeziş kärhanasy

1,45 million tonna

Productionyllyk önümçilik we satuw
Kebşirleýiş material gözlegleri we ösüş we önümçilik kärhanasy
Önümler dünýäniň 100-den gowrak ýurduna we sebitlerine eksport edilýär
8 milliard ýuana dolanyşyk gazandy

Tehniki güýç

Tehnologiki innowasiýa elmydama “Jinqiao” toparynyň hereketlendiriji güýji we esasy bäsdeşlik ukyby boldy.Topar esaslandyryjy Hou Lizunyň we Jinqiao halkynyň ýaşuly nesliniň telekeçilik we innowasiýa ruhuny öňe sürýär, gandaky innowasiýa genlerini kökleýär, innowasiýa esasly kärhanany ösdürmegi talap edýär we garaşsyzlyk arkaly önüm innowasiýalarynda we önümçilik innowasiýalarynda öňdebaryjy rol oýnaýar. innowasiýa we bilelikdäki täzelik.Milli ýokary derejeli enjamlary öndürmek pudagynda täze materiallaryň we täze prosesleriň ösdürilmegi milli kärhana tehnologiýa merkezine, Týanjin kärhanasynyň tehnologiýa merkezine, kärhananyň esasy laboratoriýasyna, akademik hünärmen iş stansiýasyna, postdoktorlyk gözleg stansiýasyna, kebşirleýiş senagatyna we beýleki gözleg işlerine esaslanýar. toparyna degişli platformalar.Zehinleri ýygnamak platformasy bilen, ýokary we aşaky pudaklar bilen netijeli, işjeň we işjeň birleşip, önümçilik, öwreniş, gözleg we ulanmak arasynda baglanyşyk innowasiýa mehanizmini döredip, hyzmatdaşlary giňeldip we bazaryň islegini kanagatlandyrýan ýokary derejeli kebşirleýiş sarp ediş materiallaryny yzygiderli girizip biler. .Ylmy we tehnologiki üstünlikleriň senagatlaşmagyny çaltlaşdyryň.