JQ.ER307 poslamaýan polatdan goralýan gaty sim

Nuclearadro suwasty gämileri we ok geçirmeýän polat plitalary ýaly magnit däl häsiýetleri talap edýän aýratyn ýagdaýlarda ulanylýar, şeýle hem kebşirlemek kyn we ýarylmagy aňsat bolmadyk meňzeş polatlary kebşirlemek üçin hem ulanylyp bilner.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Arza

Nuclearadro suwasty gämileri we ok geçirmeýän polat plitalary ýaly magnit däl häsiýetleri talap edýän aýratyn ýagdaýlarda ulanylýar, şeýle hem kebşirlemek kyn we ýarylmagy aňsat bolmadyk meňzeş polatlary kebşirlemek üçin hem ulanylyp bilner.

Kebşirleýiş siminiň himiki düzümi (Wt%)

Model

Kebşirleýiş siminiň himiki düzümi (Wt%)

 

C

Mn

Si

Cr

Ni

Mo

P

S

Cu

Beýlekiler

JQ.ER307

0.078

4.50

0.41

20.15

9.52

0.95

0.013

0.008

0.34

-

Önümiň öndürijiligi

Gabat gelýän (ekwiwalent) standart model

Goýlan metalyň fiziki häsiýetleriniň mysaly (SJ601 bilen)

GB

AWS

Dartyş güýji

Uzalma%

S307

ER307

621

38.0

Önümiň kebşirleme salgysy tok (AC ýa-da DC +)

Simiň diametri (mm)

¢ 0.8

¢ 1.0

¢ 1.2

Kebşirleýji tok (A)

Tekiz kebşirlemek, keseligine kebşirlemek

70-150

100-200

140-220

dik kebşirlemek

50-120

80-150

120-180

Headokarky kebşirlemek

50-120

80-150

160-200

Haryt aýratynlyklary

Simiň diametri

¢ 0.8

¢ 1.0

¢ 1.2

Bukjanyň agramy

12.5Kg / bölek

15Kg / bölek

15Kg / bölek

Önümi ulanmak üçin seresaplyklar

1. Gorag gazy: Gorag gazynyň arassalygyna üns beriň, maslahat berilýän gaz garyndysynyň gatnaşygy Ar + 1-3% O2.
2.Gaz akymy: 20-25L / min.
3.Gury uzalma: 15-25mm.
4.Kebşirleýiş böleginde pos gatlagyny, çyglylygy, ýagy, tozany we ş.m. hakykatdanam aýyryň.
5. Açyk kebşirleýiş wagtynda, ýeliň tizligi 1,5m / s-den ýokary bolanda, ýel geçirmeýän çäreler görülmeli we çukurlaryň döremeginiň öňüni almak üçin degişli ýel geçirmeýän çäreler görülmeli.
Aboveokardaky teklipler diňe salgylanmak üçin niýetlenendir we anyk amalda hakyky ýagdaý agdyklyk eder.Zerur bolsa, kebşirleýiş meýilnamasyny kesgitlemezden ozal kär derejesi amala aşyrylmalydyr.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň